α-D-呋喃核糖 1,3,5-三苯甲酸酯

α-D-呋喃核糖 1,3,5-三苯甲酸酯

97%

有货

α-D-呋喃核糖 1,3,5-三苯甲酸酯

CAS编号 22224-41-5 | 品牌:Jinpan
α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子式 C26H22O8
  • 分子量462.45
  • Beilstein号 17(4)2505
  • MDL号 MFCD00080818
  • PubChem编号 343784

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
D470654-5g 5g 期货 α-D-呋喃核糖 1,3,5-三苯甲酸酯  

基本信息

产品名称 α-D-呋喃核糖 1,3,5-三苯甲酸酯
英文名称 α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate
英文别名 1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose
规格或纯度 97%

一般描述

应用

核苷原料。

Description

Starting material for nucleosides.

相关属性

CAS编号 22224-41-5
比旋光度 +85.0°, c = 1 in chloroform
熔点 138-142°C
Reaxys-RN 98446
MDL号 MFCD00080818
分子量 462.45
分子式 C26H22O8
品牌 Jinpan
PubChem CID 343784