AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 货号:AP-MN-BL-GDNA-50G

AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 货号:AP-MN-BL-GDNA-50G

AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒

货  号:AP-MN-BL-GDNA-50G

产品规格:50 prep

原  产  地:axygen

参考价格:473 (参考价格,以实际价格为准)

优惠价格:

产品详细信息

AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒  AP-MN-BL-GDNA-50G

血 基因组DNA小量试剂盒适用于从200~250 ul的抗凝全血(或其他样品)中获得多至12 ug的基因组DNA。基因组DNA直接从全血中的白细胞中 提取,无需去除红细胞。采用独特的细胞裂解和血红素/蛋白沉淀技术,结合DNA制备膜选择性地吸附DNA的方法达到纯化基因组DNA的目的。得到后的 DNA长度≥30Kb,适用于各种需要高纯大分子量基因组DNA的应用,如印迹杂交分析、PCR等。

产品特性

1.适用于新鲜、凝固和干粉状血态样品、骨髓、淋巴细胞和培养细胞

2.多至12 ug的高纯基因组DNA

3.快速离心法

4.无需乙醇沉淀

5.得到大分子量基因组DNA(≥30Kb)

6.纯化后基因组DNA适用于多种下游用途

7.三种不同的包装规格

AP-MN-BL-GDNA-250G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 250 prep            2,237
AP-MN-BL-GDNA-50G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 50 prep               473
AP-MN-BL-GDNA-4G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 4 prep               128

产品详细信息

AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒  AP-MN-BL-GDNA-50G

血 基因组DNA小量试剂盒适用于从200~250 ul的抗凝全血(或其他样品)中获得多至12 ug的基因组DNA。基因组DNA直接从全血中的白细胞中 提取,无需去除红细胞。采用独特的细胞裂解和血红素/蛋白沉淀技术,结合DNA制备膜选择性地吸附DNA的方法达到纯化基因组DNA的目的。得到后的 DNA长度≥30Kb,适用于各种需要高纯大分子量基因组DNA的应用,如印迹杂交分析、PCR等。

产品特性

1.适用于新鲜、凝固和干粉状血态样品、骨髓、淋巴细胞和培养细胞

2.多至12 ug的高纯基因组DNA

3.快速离心法

4.无需乙醇沉淀

5.得到大分子量基因组DNA(≥30Kb)

6.纯化后基因组DNA适用于多种下游用途

7.三种不同的包装规格

AP-MN-BL-GDNA-250G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 250 prep            2,237
AP-MN-BL-GDNA-50G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 50 prep               473
AP-MN-BL-GDNA-4G AxyPrep 血基因组DNA小量制备试剂盒 4 prep               128