β-D-甘露吡喃糖苷异丙醇甲酯

β-D-甘露吡喃糖苷异丙醇甲酯

有货

β-D-甘露吡喃糖苷异丙醇甲酯

CAS编号 911673-07-9 | 品牌:Jinpan
Methyl β-D-Mannopyranoside Isopropylate

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子式 C10H22O7
  • 分子量254.28
  • PubChem编号 46782271

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
M347927-100mg 100mg 期货 β-D-甘露吡喃糖苷异丙醇甲酯  

基本信息

产品名称 β-D-甘露吡喃糖苷异丙醇甲酯
英文名称 Methyl β-D-Mannopyranoside Isopropylate
英文别名 Methyl β-D-Mannopyranoside 2-Propanol
运输条件 超低温冰袋运输

相关属性

CAS编号 911673-07-9
储存温度 -20°C储存
分子量 254.28
分子式 C10H22O7
品牌 Jinpan
Smiles CC(C)O.CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
PubChem CID 46782271