α-D-七葡糖酸钙水合物

α-D-七葡糖酸钙水合物

≥98.0%(以干物质计)

有货

α-D-七葡糖酸钙水合物

CAS编号 17140-60-2 | 品牌:Jinpan
Calcium α-D-heptagluconate hydrate

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • MDL号 MFCD00150972
  • PubChem编号 16211538

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
C465394-250g 250g 期货 α-D-七葡糖酸钙水合物  

基本信息

产品名称 α-D-七葡糖酸钙水合物
英文名称 Calcium α-D-heptagluconate hydrate
英文别名 α-D-Glucoheptonic acid calcium salt
规格或纯度 ≥98.0%(以干物质计)

相关属性

CAS编号 17140-60-2
比旋光度 α20/D +2°±0.2°, c = 5% in water
RTECS MA7980000
MDL号 MFCD00150972
品牌 Jinpan
Smiles C([C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.C([C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@
PubChem CID 16211538