β-Lac-PEG3-叠氮化物

β-Lac-PEG3-叠氮化物

≥90%

有货

β-Lac-PEG3-叠氮化物

品牌:Jinpan
β-Lac-PEG3-Azide

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
L463151-25mg 25mg 期货 β-Lac-PEG3-叠氮化物  

基本信息

产品名称 β-Lac-PEG3-叠氮化物
英文名称 β-Lac-PEG3-Azide
英文别名 (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-lactoopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl β-D-lactoopyranoside
规格或纯度 ≥90%
运输条件 超低温冰袋运输

一般描述

Description

β-Lac-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.

相关属性

储存温度 -20°C储存
品牌 Jinpan