α-GalNAc-PEG3-叠氮化物

α-GalNAc-PEG3-叠氮化物

≥95%

有货

α-GalNAc-PEG3-叠氮化物

CAS编号 882873-70-3 | 品牌:Jinpan
α-GalNAc-PEG3-Azide

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子量378.38

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
G463504-25mg 25mg 期货 α-GalNAc-PEG3-叠氮化物  

基本信息

产品名称 α-GalNAc-PEG3-叠氮化物
英文名称 α-GalNAc-PEG3-Azide
英文别名 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
规格或纯度 ≥95%
运输条件 超低温冰袋运输

一般描述

Description

α-GalNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.

相关属性

CAS编号 882873-70-3
储存温度 -20°C储存
分子量 378.38
品牌 Jinpan
Smiles O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
INCHI 1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1
InChi Key FLYIOTWDNWJXHY-LFGDDXOXSA-N