α-D-七葡糖酸钙二水合物

α-D-七葡糖酸钙二水合物

≥98.0%

有货

α-D-七葡糖酸钙二水合物

CAS编号 10030-53-2 | 品牌:Jinpan
Calcium α-D-heptagluconate dihydrate

MSDS

质检证书(CoA)

相似产品

  • 分子式 C14H26CaO16·2H2O
  • 分子量526.46
  • MDL号 MFCD00150972
  • PubChem编号 16211538

货号 (SKU) 包装规格 是否现货 价格 数量
C465094-250g 250g 期货 α-D-七葡糖酸钙二水合物  

基本信息

产品名称 α-D-七葡糖酸钙二水合物
英文名称 Calcium α-D-heptagluconate dihydrate
英文别名 α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt
规格或纯度 ≥98.0%

相关属性

CAS编号 10030-53-2
MDL号 MFCD00150972
分子量 526.46
分子式 C14H26CaO16·2H2O
品牌 Jinpan
Smiles C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.O.O.[Ca+2]
PubChem CID 16211538